Menu

Kontakt

Ønsker du tilbud på 3D skanning? Bruk skjema nedenfor til å fortelle oss hva slags objekt du ønsker å skanne inn (legg gjerne med bilde av objektet)...

Les mer …

3D-Skanning

Ved hjelp av 3D-skanning skapes på en rask og nøyaktig måte en 3D-modell av objektet og lagres deretter i elektronisk form. Det skannede objektet kan lagres som en CAD-modell. Denne vil vise alle dimensjoner som lengde, bredde, høyde, volum, størrelse, beliggenhet, overflate og mye mer...

Les mer …

Kunst

3D-skanning av en skulptur muliggjør en rask og enkel digitalisering av verket og lagring av det som en CAD-modell. En CAD-modell kan redigeres fritt, og man kan f. eks.: forbedre formen...

Les mer …

Målinger

Med 3D-skannere gjennomføres målinger av objektets overflate. Det skannede objektet forandres i en CAD-modell som kan måles med stor nøyaktighet – vi kan f. eks. måle lengde, bredde, høyde, volum, størrelse, overflate...

Les mer …

Industridesign

For at et objekt skapt av designer ved hjelp av håndverktøy skal kunne brukes i masseproduksjon trenger man en CAD-modell. Modellen som er forberedt på denne måten kan bli produsert av CNC-maskiner...

Les mer …

Kvalitetskontroll

Stadig økende kvalitetskrav skaper behov for rask og sikker kontroll av målinger som gir stor nøyaktighet. Takket være 3D-skannere kan man gjennomføre en helhetlig måling av objektet...

Les mer …

Mekanikk

Under bruk av mekaniske maskiner er maskinens deler utsatt for langsom slitasje på grunn av friksjon, spenning eller korrosjon. Sprekker på mekaniske deler eller dets systematiske...

Les mer …

Laserskanning

Laserscanning (3D-skanning) er metoder for å analysere objekter eller omgivelser for å samle opp data om form og sekundært farge. Den vanligste metoden er bruk av laser, men også andre metoder brukes avhengig av typen objekt...

Les mer …

Dataassistert konstruksjon

Dataassistert konstruksjon, ofte forkortet DAK eller med den engelske betegnelsen CAD (Computer Aided Design), er konstruksjon og teknisk tegning som utføres ved hjelp av datamaskinbaserte programvarer og redskaper. Slike programmer brukes av ingeniører, arkitekter og andre designere innen ulike industrier og fag, som for eksempel kjemikalie- og oljeindustrien og innen bygg og anlegg...

Les mer …

Computer Numerical Control (CNC)

Computer Numerical Control (CNC, datamaskinbasert numerisk styring) refererer til maskiner som ved hjelp av en datamaskin kan lage mange like og komplekse deler i metall eller andre materialer, og som programmeres i et språk som overholder EIA-274-D-standarden. (også kalt G-kode)...

Les mer …