Menu

3D-skanning

3D-skanning möjliggör en snabb och korrekt avbildning av tredimensionella objekt och dess registrering i en elektronisk version. Det skannade objektet kan sparas som en CAD-modell, som kommer att ha alla dimensioner exakt lika som det ursprungliga objektet, såsom längd, bredd, höjd, volym, storlek, läge, yta, och mycket mer...

Läs mer

Skulptur

3D-skanning av en skulptur gör att man kan snabb och enkel digitalisera verket och spara det som en CAD-modell. CAD-modell kan fritt redigeras, t.ex. för att förbättra dess form, deformera eller skala den...

Läs mer

Mätningar

Med 3D-skannrar kan man utföra mätningen av föremålets yta. Det skannade föremålet kommer att bli en CAD-modell, som vi kan mäta med mycket hög noggrannhet och precision...

Läs mer

Industridesign

För att ett objekt som var skapad av designern med hjälp av handverktyg kunde gå i massproduktion krävs en CAD-modell. Således framställda modellen kan tillverkas genom CNC-maskiner och 3D-skrivare...

Läs mer

Kvalitetskontroll

Kontinuerlig ökning av kvalitetskrav skapar behov av snabb och tillförlitlig kontroll av dimensioner med hög noggrannhet. Med 3D-skannrar kan man totalt uppmäta hela objektet...

Läs mer

Mekanik

Under drift av mekaniska anordningar slits ut deras komponenter långsamt på grund av friktion, spänningar eller korrosion. Detta resulterar oftast i frakturer...

Läs mer

Computer-aided design

Computer-aided design (CAD) alternativt computer-assisted drafting. Från början var CAD en förkortning av Computer-aided drafting. En ovanligare namnvariant är CADD, dvs, computer-assisted drafting and design. Termen avser digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion och arkitektur...

Läs mer