Menu

Mekanik

Under drift av mekaniska anordningar slits ut deras komponenter långsamt på grund av friktion, spänningar eller korrosion. Detta resulterar oftast i frakturer. Sprickor på mekaniska delar eller deras systematiskta slitage är välkända problem i branschen. Det enklaste sättet att åtgärda detta är att ersätta den slitna delen mot en ny. Ofta gör dock bristen på teknisk dokumentation att det blir omöjligt att tillverka en kopia av elementet. Försök görs att bygga upp det förstörda elementet på verkstaden med t.ex. svetsning ofta inte ger detta inte den önskade effekten.

Under de senaste åren är en mycket populär metod reverse engineering, vilket möjliggör en snabb återställning av den tekniska dokumentationen och få fram en exakt kopia av det önskade objektet.
3D-skanning gör att man kan snabbt förbereda dokumentation för konkreta element och reproducera en CAD-modell med hög precision (noggrannhet 0,01 mm).


Exempel:

3D-skannings objekt: Matris.

skanning 3d object 01 01 Verklig bild
skanning 3d object 01 02 Nät av trianglar, STL-fil
skanning 3d object 01 03 CAD-modell