Menu

Kvalitetskontroll

3d skanning img 02Kontinuerlig ökning av kvalitetskrav skapar behov av snabb och tillförlitlig kontroll av dimensioner med hög noggrannhet. Med 3D-skannrar kan man totalt uppmäta hela objektet. Detta innebär att på kort tid är det möjligt att göra en jämförelse av föremål som tillverkats med CAD-modellen. Med datorprogrammet kan vi kontrollera alla avvikelser från det ursprungliga mönstret. För att göra detta måste vi först skanna det tillverkade objektet och spara det som en CAD-modell, och sedan jämföra det med referensmodellen.


Exempel:

3D-skannings objekt: En bildel.

skanning 3d object 02 01 Nät av trianglar, STL-fil
skanning 3d object 02 02 CAD-modell
skanning 3d object 02 03 Karta över avvikelser