Menu

Kvalitetskontroll

3d skanning img 02Stadig økende kvalitetskrav skaper behov for rask og sikker kontroll av målinger som gir stor nøyaktighet. Takket være 3D-skannere kan man gjennomføre en helhetlig måling av objektet. 
Ved bruk av et dataprogram kartlegges alle avvik fra det opprinnelige mønstret (CAD tegningen). For å gjøre dette må man først skanne produsert objekt, lagre det som en CAD-modell og sammenligne deretter mot opprinnelig CAD modell.


Skannet objekt: Bildel