Menu

Industridesign

NordicBase 3D Skanning Industridesign 03 smallFor at et objekt skapt av designer ved hjelp av håndverktøy skal kunne brukes i masseproduksjon trenger man en CAD-modell. Modellen som er forberedt på denne måten kan bli produsert av CNC-maskiner eller 3D-skrivere.
Designeren kan lage en referansemodell, en prototyp i valgfritt material og skala. Dette muliggjør en rask og billigere framstilling av prototypen. Den ferdige prototypen skannes og gjøres om til en CAD-modell som muliggjør redigering av referansemodellen, f. eks. dens form og størrelse.
En CAD-modell er mer praktisk å sende til fabrikken. Filer sendes elektronisk eller på et digitalt medium.


Eksempel