Menu

Dataassistert konstruksjon

Dataassistert konstruksjon, ofte forkortet DAK eller med den engelske betegnelsen CAD (Computer Aided Design), er konstruksjon og teknisk tegning som utføres ved hjelp av datamaskinbaserte programvarer og redskaper. Slike programmer brukes av ingeniører, arkitekter og andre designere innen ulike industrier og fag, som for eksempel kjemikalie- og oljeindustrien og innen bygg og anlegg...

Les mer …

Computer Numerical Control (CNC)

Computer Numerical Control (CNC, datamaskinbasert numerisk styring) refererer til maskiner som ved hjelp av en datamaskin kan lage mange like og komplekse deler i metall eller andre materialer, og som programmeres i et språk som overholder EIA-274-D-standarden. (også kalt G-kode)...

Les mer …

Laserskanning

Laserscanning (3D-skanning) er metoder for å analysere objekter eller omgivelser for å samle opp data om form og sekundært farge. Den vanligste metoden er bruk av laser, men også andre metoder brukes avhengig av typen objekt...

Les mer …