Menu

Laserskanning

Laserscanning (3D-skanning) er metoder for å analysere objekter eller omgivelser for å samle opp data om form og sekundært farge. Den vanligste metoden er bruk av laser, men også andre metoder brukes avhengig av typen objekt.

De dataene som samles inn kan brukes til å konstruere digitale, tredimensjonelle modeller. Slike modeller brukes blant annet av underholdningsindustrien i produksjonen av filmer og videospill, mens dataene kan brukes til kontroll av produksjonstoleranser og hvorvidt objekter har blitt utsatt for sterkere krefter enn de er dimensjonert for. Den anvendes også av mange ulike fagområder, alt fra den profesjonelle oppmålingsingeniør, sivilingeniører, rørdesignere, tekniske tegnere, arkitekter, byggeledere, politiet, museer, arkeologiske utgravinger, til prototypeutvikling.


www.wikipedia.com