Menu

Computer Numerical Control (CNC)

Computer Numerical Control (CNC, datamaskinbasert numerisk styring) refererer til maskiner som ved hjelp av en datamaskin kan lage mange like og komplekse deler i metall eller andre materialer, og som programmeres i et språk som overholder EIA-274-D-standarden. (også kalt G-kode). CNC ble utviklet siste i 1940-årene og starten av 1950-årene av MIT Servomechanisms Laboratory.

CNC brukes ofte for å styre sveisemaskiner, freser, bor, slipere m.m i mekaniske verksted, men er også brukt ved f.eks mønsterkortproduksjon og gravering.

Teknikken har også nådd hobbyfolket, og «gjør-det-selv-CNC» er veldig vanlig i Tyskland. CNC-maskiner kan arbeide både todimensjonalt og tredimensjonalt ved hjelp av sine koordinasjonsakser. Vanligvis har maskinene tre akser (X, Y og Z), men helt opp til ni akser forekommer.


www.wikipedia.com