Menu

Dataassistert konstruksjon

Dataassistert konstruksjon, ofte forkortet DAK eller med den engelske betegnelsen CAD (Computer Aided Design), er konstruksjon og teknisk tegning som utføres ved hjelp av datamaskinbaserte programvarer og redskaper. Slike programmer brukes av ingeniører, arkitekter og andre designere innen ulike industrier og fag, som for eksempel kjemikalie- og oljeindustrien og innen bygg og anlegg.

Det finnes noen store kjente aktører innenfor CAD-programmer, blant annet Microstation fra Bentley Systems. Dette programmet har stor utbredelse i oljebransjen i Norge.

ArchiCAD som selges av Graphisoft har vært på markedet i 25 år med fokus på byggebransjen. Mer enn 50 % av norske arkitekter bruker i dag ArchiCAD. Det siste året har mer enn 1500 studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler tatt i bruk ArchiCAD i forbindelse med sin utdannelse.

Gjennom tidene er nok Autodesks program AutoCAD det mest utbredte, de passerte for noen år siden 45 millioner solgte lisenser. Autodesk Inventor er et moderne 3D-system fra Autodesk for mekanisk design som har blitt svært utbredt i Norge etter at det ble lansert så sent som i 1999. DDS-CAD-løsningene fra Data Design System er kjent i byggebransjen. DDS er også aktive i buildingSMART-initiativet.

Det mest solgte norsk-språklige CAD-programmet blant norske arkitekter er Vectorworks.[trenger referanse]

TurboCAD er også et av de mest solgte DAK program i verden med mer enn 2 millioner solgte lisenser. Det er et Alt-i-ett program, for både mekanisk tegning, design, hustegning og kart. De siste årene er det blitt tilrettelagt for norske arkitekter med norskutviklede tilpasninger for bygg, vvs og elektro.[trenger referanse]

Der det tidligere var tilfredsstillende med programvare som kunne fremstille todimensjonale tegninger, kreves det i dag ofte tredimensjonale modeller. Man skiller derfor mellom de tradisjonelle CAD-systemene som erstatter tegnebrettet og de mer moderne CAD-systemene som primært er modellbaserte. Forskjellige tegninger og presentasjoner (snitt, oppriss, isometrisk, perspektivisk, fotorealistisk osv.) er i praksis noe man høster etter behov fra modellene.

Innenfor bygg kaller man ofte denne type modeller for Bygg-Informasjons-Modeller ( BIM ) da det ligger i betegnelsen at det er mer fokus på informasjon enn tradisjonelle tegninger.


www.wikipedia.com