Menu

Mekanikk

Under bruk av mekaniske maskiner er maskinens deler utsatt for langsom slitasje på grunn av friksjon, spenning eller korrosjon. Sprekker på mekaniske deler eller dets systematiske...

Les mer …

Kvalitetskontroll

Stadig økende kvalitetskrav skaper behov for rask og sikker kontroll av målinger som gir stor nøyaktighet. Takket være 3D-skannere kan man gjennomføre en helhetlig måling av objektet...

Les mer …

Målinger

Med 3D-skannere gjennomføres målinger av objektets overflate. Det skannede objektet forandres i en CAD-modell som kan måles med stor nøyaktighet – vi kan f. eks. måle lengde, bredde, høyde, volum, størrelse, overflate...

Les mer …

Industridesign

For at et objekt skapt av designer ved hjelp av håndverktøy skal kunne brukes i masseproduksjon trenger man en CAD-modell. Modellen som er forberedt på denne måten kan bli produsert av CNC-maskiner...

Les mer …

Kunst

3D-skanning av en skulptur muliggjør en rask og enkel digitalisering av verket og lagring av det som en CAD-modell. En CAD-modell kan redigeres fritt, og man kan f. eks.: forbedre formen...

Les mer …