Menu

Skulptur

3D-skanning av en skulptur gör att man kan snabb och enkel digitalisera verket och spara det som en CAD-modell. CAD-modell kan fritt redigeras, t.ex. för att förbättra dess form, deformera eller skala den, minska eller förstora till den önskade storleken, med hjälp av för ändamålet lämplig applikation. Detta ger oss möjlighet att arbeta på objekt vars storlek möjliggör deras enkel manuell bearbetning och i material som är billigare eller mer praktiskt att utföra prototyp. Skulpturer som förbättrats på detta sätt kan vi då utföra i vilket material som helst, med hjälp av CNC-maskiner eller 3D-skrivare.
3D-skanning gör det möjligt att arkivera skulpturer och reliefer, och på samma tid behålla hög precision och noggrannhet i detaljerna.

 


Exempel:

3D-skannings objekt: Bysten av marmor.

skanning 3d object 06 01Animation