Menu

3D-skanning

3D-skanning möjliggör en snabb och korrekt avbildning av tredimensionella objekt och dess registrering i en elektronisk version. Det skannade objektet kan sparas som en CAD-modell, som kommer att ha alla dimensioner exakt lika som det ursprungliga objektet, såsom längd, bredd, höjd, volym, storlek, läge, yta, och mycket mer...

Läs mer

Mekanik

Under drift av mekaniska anordningar slits ut deras komponenter långsamt på grund av friktion, spänningar eller korrosion. Detta resulterar oftast i frakturer...

Läs mer

Kvalitetskontroll

Kontinuerlig ökning av kvalitetskrav skapar behov av snabb och tillförlitlig kontroll av dimensioner med hög noggrannhet. Med 3D-skannrar kan man totalt uppmäta hela objektet...

Läs mer

Mätningar

Med 3D-skannrar kan man utföra mätningen av föremålets yta. Det skannade föremålet kommer att bli en CAD-modell, som vi kan mäta med mycket hög noggrannhet och precision...

Läs mer

Industridesign

För att ett objekt som var skapad av designern med hjälp av handverktyg kunde gå i massproduktion krävs en CAD-modell. Således framställda modellen kan tillverkas genom CNC-maskiner och 3D-skrivare...

Läs mer

Skulptur

3D-skanning av en skulptur gör att man kan snabb och enkel digitalisera verket och spara det som en CAD-modell. CAD-modell kan fritt redigeras, t.ex. för att förbättra dess form, deformera eller skala den...

Läs mer