Menu

Do you want to buy a domain 3dskanning.no or/and a website?
Contact us.

Vårt tilbud

Vi tilbyr 3D-skanning samt modellering av kompliserte objekter. Har du et fysisk objekt, men trenger objektets CAD-modell til å lage en form eller til behandling med CNC-maskiner? Kanskje vil du skrive objektet ut med en 3D-skriver? Skriv en melding eller ring oss!

Vi utarbeider også teknisk dokumentasjon for:

  • elementer som mangler teknisk dokumentasjon;
  • prototyper;
  • elementer som ble utsatt for slitasje under produksjon;
  • kunstobjekter (relieffer, skulpturer).