Menu

Do you want to buy a domain 3dskanning.no or/and a website?
Contact us.

Vårt erbjudande

Vi tillhandahåller 3D-skanning och modellering av komplexa former. Har du ett fysiskt element och behovet av en CAD-modell för att skapa en gjutform eller för CNC-bearbetning, eller vill du skriva ut elementet på en 3D-skrivare? Skriv till oss eller ring oss.

Vi erbjuder även att skapa teknisk dokumentation för:

  • element som inte har sådan;
  • prototypelement;
  • element som används i tillverkningsprocesser;
  • konstföremål (sniderier, skulpturer).